Mẫn Linh

Tuyến đường sắt Trung Quốc – Lào đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy du lịch Đông-Xuân của tỉnh Vân Nam Trung Quốc

07-12-2021 10:34:27(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tuyến đường sắt Trung Quốc – Lào đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy du lịch Đông-Xuân của tỉnh Vân Nam Trung Quốc_fororder_1

Theo Tân Hoa xã: Ngày 4/12, ngày thứ hai tuyến đường sắt Trung Quốc – Lào đi vào hoạt động, Công viên Rừng Thái Dương Hà ở thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc chào đón đợt du khách đầu tiên đáp tàu tới Phổ Nhĩ.

Tuyến đường sắt Trung – Lào bắt đầu từ thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam về phía Bắc, đến Viêng Chăn, Lào về phía Nam, chính thức thông tàu vào ngày 3/12. Là đầu mối quan trọng trên dọc tuyến, thành phố Phổ Nhĩ và châu tự trị dân tộc Thái Xíp-xoỏng-bàn-na, tỉnh Vân Nam đã kết thúc lịch sử không thông đường sắt.

Sau khi tuyến đường sắt Trung Quốc – Lào đi vào hoạt động, ngày 4/12, các thành phố trên dọc tuyến gồm Côn Minh, Ngọc Khê, Phổ Nhĩ, Xíp-xoỏng-bàn-na đã ký thỏa thuận hợp tác trong hệ thống văn hóa - du lịch. Dọc tuyến đường sắt Trung – Lào có các ưu thế như tài nguyên du lịch dồi dào, vành đai khí hậu hoàn chỉnh và tài nguyên giống loài phong phú, có khả năng thực hiện sự phát triển liên động của ngành văn hóa - du lịch trong khu vực này thông qua tăng cường hợp tác.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập