Kiều Quân

Tỷ lệ đóng góp bình quân của Trung Quốc cho sự tăng trưởng của kinh tế thế giới vượt 30% trong nhiều năm liền

06-12-2021 11:20:35(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tỷ lệ đóng góp bình quân của Trung Quốc cho sự tăng trưởng của kinh tế thế giới vượt 30% trong nhiều năm liền_fororder_D-000023

Theo tin Đài chúng tôi: Trong 20 năm Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, tổng lượng kinh tế nhanh chóng tăng lên, từ năm 2001 đến năm 2020, GDP của Trung Quốc đã tăng trưởng gấp 9 lần, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, GDP bình quân đầu người vượt quá 10 nghìn USD.

Hiện nay, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của hơn 50 nước và vùng lãnh thổ, Top 3 đối tác thương mại lớn nhất của hơn 120 nước và vùng lãnh thổ. Kể từ năm 2006, Trung Quốc đã 15 năm liền là nước đóng góp lớn nhất cho sự tăng trưởng của kinh tế thế giới, tỷ lệ đóng góp bình quân cho sự tăng trưởng của kinh tế thế giới vượt quá 30% trong nhiều năm liền.

Hội nghị thường niên Diễn đàn Tài chính quốc tế toàn cầu ngày 4/12 công bố một báo cáo dự báo, năm 2021 kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng khoảng 5,9%. Trong đó Trung Quốc vẫn sẽ là nước đóng góp lớn nhất cho sự tăng trưởng của kinh tế toàn cầu với tỷ lệ là 26,3%.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập