Hạ Vi

Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 13 kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để thúc đẩy phục hồi kinh tế

27-11-2021 13:34:49(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 13 kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để thúc đẩy phục hồi kinh tế_fororder_d0c8a786c9177f3ee9c8bf5a4cbf47ce9e3d5666

Theo tin Đài chúng tôi: Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 13 do Cam-pu-chia tổ chức đã bế mạc vào ngày 26/11 và ra tuyên bố chủ tịch, kêu gọi thúc đẩy chủ nghĩa đa phương để ứng phó thách thức quốc tế và khu vực, thúc đẩy kinh tế thế giới phục hồi và tăng trưởng bền vững và bao trùm.

Các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị tái khẳng định tầm quan trọng của quân hệ đối tác Á-Âu, nhấn mạnh cần phải tăng cường hợp tác đối thoại và định hướng hành động, ứng phó thách thức quốc tế và khu vực, đặc biệt là ứng phó dịch Covid-19.

Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen bày tỏ tin tưởng những thành quả của hội nghị sẽ thúc đẩy thế giới an toàn và phồn vinh hơn. Quan hệ và hợp tác giữa các đối tác Á-Âu sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển bền vững và phát huy chủ nghĩa đa phương.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập