Vũ Minh

Báo cáo điều tra dân ý châu Phi cho thấy Trung Quốc có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại châu Phi - Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Bản chất của hợp tác Trung Quốc - châu Phi là cùng có lợi cùng thắng

23-11-2021 14:28:25(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Báo cáo điều tra dân ý châu Phi cho thấy Trung Quốc có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại châu Phi - Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Bản chất của hợp tác Trung Quốc - châu Phi là cùng có lợi cùng thắng_fororder_src=http___nimg.ws.126.net__url=http___dingyue.ws.126.net_2021_0609_2be26571j00quejcg0019c000hs00hsc&thumbnail=650x2147483647&quality=80&type=jpg&refer=http___nimg.ws.126

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, cơ quan điều tra dân ý nổi tiếng châu Phi “Phong vũ biểu châu Phi” công bố báo cáo cho thấy, Trung Quốc có tầm ảnh hưởng nhất tại châu Phi. Ngày 22/11, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, bản chất của hợp tác Trung Quốc - châu Phi là cùng có lợi cùng thắng, và nhận được sự hoan nghênh của các nước châu Phi.

Báo cáo điều tra dân ý châu Phi cho thấy Trung Quốc có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại châu Phi - Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Bản chất của hợp tác Trung Quốc - châu Phi là cùng có lợi cùng thắng_fororder_src=http___nimg.ws.126.net__url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2021%2F1122%2F975e616cj00r2yw5o001fc000jf00bkg&thumbnail=650x2147483647&quality=80&type=jpg&refer=http___nimg.ws.126

Theo bản báo cáo, có 63% người trả lời cho rằng Trung Quốc có ảnh hưởng “rất” hoặc “khá” tích cực đối với chính trị và kinh tế của nước mình, có 66% người trả lời cho rằng Trung Quốc có ảnh hưởng tích cực đối với chính trị và kinh tế châu Phi.

Về việc này, ông Triệu Lập Kiên đã đưa ra bằng chứng, về mặt thương mại, Trung Quốc đã liên tục 12 năm giữ vị trí nước thương mại lớn nhất của châu Phi, về mặt xây dựng cơ sở hạ tầng, châu Phi đã trở thành thị trường lớn thứ hai của Trung Quốc về nhận thầu xây dựng các dự án ở nước ngoài. Doanh nghiệp Trung Quốc đã xây dựng rất nhiều dự án cơ sở hạ tầng và dân sinh theo yêu cầu của Chính phủ các nước châu Phi.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập