Kiều Quân

Hội nghị COP26 đạt được thoả thuận mới – Trung Quốc: Thành quả khiến mọi người phấn chấn

15-11-2021 13:19:16(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Hội nghị COP26 đạt được thoả thuận mới – Trung Quốc: Thành quả khiến mọi người phấn chấn_fororder_A-0000030

Theo tin Đài chúng tôi: Sau hơn 10 ngày đàm phán, Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia “Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu” (COP26) đã đạt được một thoả thuận mới để ứng phó với khủng hoảng khí hậu trong tương lai. Thoả thuận này bao gồm việc giảm dần việc sử dụng nhiên liệu hoá thạch như than đá, v.v, và xây dựng lộ trình hành động để giữ mức tăng nhiệt độ trên toàn cầu không quá 1,5 độ C như đã được xác định trong “Hiệp định Pa-ri” 2015. Sau hội nghị, Trung Quốc cho biết, thành quả của hội nghị lần này khiến mọi người phấn chấn.

Trung Quốc cho rằng, hội nghị lần này thu được tiến triển tích cực nhất định về các vấn đề thích ứng, vốn, v.v, mà các nước đang phát triển đang quan tâm. Trung Quốc sẽ trước sau như một tham gia tiến trình biến đổi khí hậu toàn cầu với thái độ tích cực và mang tính xây dựng.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập