La Thành

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Xu-đăng bày tỏ sẽ thành lập Chính phủ dân sự mới

04-11-2021 14:20:50(GMT+08:00)
Chia sẻ:

   Đài chúng tôi dẫn lại tin ngày 3/11 của Đài Truyền hình  Arabiya cho biết, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Xu-đăng Bun-han (Burhan) bày tỏ với Đặc phái viên Liên minh châu Phi rằng, hiện đang bổ nhiệm Thủ tướng để thành lập Chính phủ dân sự. Trước đó, ông Bun-han cũng bày tỏ sẽ sớm thành lập Chính phủ mới. Hiện đang nghiên cứu tất cả đề nghị phù hợp lợi ích trong nước và bên ngoài Xu-đăng.

   Ngày 26/10, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Xu-đăng Bun-han cho biết sẽ thành lập một Chính phủ dân sự mới để lãnh đạo tiến trình quá độ chính trị của Xu-đăng, một khi các cơ quan liên quan thành lập, tình trạng khẩn cấp quốc gia sẽ được dỡ bỏ.

   Ông Bun-han cho biết, các hành động liên quan là để “uốn nắn tiến trình quá độ”, chứ không phải là “đảo chính quân sự”. Tình trạng khẩn cấp thực thi hiện nay không có nghĩa là hạn chế tự do, mạng in-tơ-nét và dịch vụ thông tin viễn thông sẽ từng bước được khôi phục.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập