La Thành

Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc khai trương trọng thể chương trình “Sáng kiến hành động toàn cầu năm 2021”

03-11-2021 15:15:55(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc khai trương trọng thể chương trình “Sáng kiến hành động toàn cầu năm 2021”_fororder_zhongb20211103

Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương, Tổng Giám đốc - Tổng Biên tập CMG Thận Hải Hùng

 Theo tin Đài chúng tôi: Để phối hợp với Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tại Glasgow, Cơ quan thường trú của Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) tại Bắc Mỹ đưa ra “Sáng kiến hành động toàn cầu năm 2021”, khuếch đại tiếng nói kêu gọi hành động ứng phó biến đổi khí hậu qua nền tảng truyền thông.

   Chương trình đặc biệt của CMG mang tên “Sáng kiến hành động toàn cầu năm 2021 – biến đổi khí hậu” chính thức phát sóng ngày 2/11 theo giờ Bắc Mỹ. Chương trình đặc biệt này sẽ phát sóng trong 5 ngày liền, nhiều nhà lãnh đạo như Tổng thống Xi-ê-ra Lê-ôn, Thủ tướng Ai-xơ-len v.v., quan chức cấp cao của nhiều tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Liên Hợp Quốc v.v., sẽ tham gia thảo luận trong chương trình. Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương, Tổng Giám đốc - Tổng Biên tập CMG Thận Hải Hùng tham dự và phát biểu tại lễ khai trương, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương trả lời câu hỏi của các thanh niên Trung – Mỹ về trách nhiệm của các nước và hợp tác quốc tế trong việc ứng phó biến đổi khí hậu.

Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc khai trương trọng thể chương trình “Sáng kiến hành động toàn cầu năm 2021”_fororder_zhongb20211103a

Tổng thống Xi-ê-ra Lê-ôn Bi-ô

Tổng thống Xi-ê-ra Lê-ôn Bi-ô (Bio) cho biết, ứng phó biến đổi khí hậu cần phải thi hành chủ nghĩa đa phương.

Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc khai trương trọng thể chương trình “Sáng kiến hành động toàn cầu năm 2021”_fororder_zhongb20211103b

Thủ tướng Ai-xơ-len Gia-cốp-đô-tia 

Thủ tướng Ai-xơ-len Gia-cốp-đô-tia (Jakobsdottir) phát biểu cho biết, hoạt động của loài người gây nên biến đổi khí hậu, sự nỗ lực của loài người cũng có thể cải thiện vấn đề này.

Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc khai trương trọng thể chương trình “Sáng kiến hành động toàn cầu năm 2021”_fororder_zhongb20211103c

Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 Sa-hít

Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 Sa-hít (Shahid) cho biết, khủng hoảng về biến đổi khí hậu đã truyền đi tín hiệu rõ nét toàn cầu, một nước thịnh vượng thì tất cả các nước đều thịnh vượng, một nước bị thiệt hại thì tất cả các nước đều bị thiệt hại.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập