Hạ Vi

Đối thoại trực tuyến giữa Đại sứ Trung Quốc-Pa-ki-xtan: Lấy cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc-Pa-ki-xtan làm kiểu mẫu, nỗ lực xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại

22-10-2021 10:26:01(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đại sứ Trung Quốc tại Pa-ki-xtan Nông Dung và Đại sứ Pa-ki-xtan tại Trung Quốc Moin ul Haque triển khai đối thoại xoay quanh các vấn đề hợp tác kinh tế - thương mại Trung Quốc-Pa-ki-xtan, cộng đồng cùng chung vận mệnh song phương cũng như hợp tác chiến lược mọi thời tiết Trung Quốc-Pa-ki-xtan.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập