Hạ Vi

Đối thoại trực tuyến giữa Đại sứ Trung Quốc-An-giê-ri: Đoàn kết chặt chẽ, bảo vệ các nước đang phát triển

22-10-2021 10:29:03(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đối thoại trực tuyến giữa Đại sứ Trung Quốc-An-giê-ri: Đoàn kết chặt chẽ, bảo vệ các nước đang phát triển_fororder_an-gie-ri

Đại sứ Trung Quốc tại An-giê-ri và Đại sứ An-giê-ri tại Trung Quốc tiến hành đối thoại xoay quanh các vấn đề hợp tác hữu nghị truyền thống, vai trò của các nước đang phát triển trong công việc quốc tế v.v.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập