Vũ Minh

IMF giảm dự báo mức tăng trưởng kinh tế thế giới năm nay xuống còn 5,9%

13-10-2021 11:20:34(GMT+08:00)
Chia sẻ:

IMF giảm dự báo mức tăng trưởng kinh tế thế giới năm nay xuống còn 5,9%_fororder_9d82d158ccbf6c81c3dc846f3486f33c31fa408b

Theo Tân Hoa xã: Ngày 12/10, Quỹ Tiền tệ quốc tế công bố “Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới” mới nhất cho thấy, kinh tế thế giới năm 2021 có triển vọng tiếp tục phục hồi, nhưng đà phục hồi có phần chậm lại, dự báo mức tăng trưởng trong cả năm nay là 5,9%, giảm 0,1% so với mức dự báo hồi tháng 7.

Trong đó, tăng trưởng kinh tế Mỹ là 6%, giảm 1% so với mức dự báo  hồi tháng 7. Kinh tế khu vực đồng Ơ-rô tăng trưởng 5%, kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 2,4%. Trong khi đó, IMF dự báo mức tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm nay là 8%.

Báo cáo dự báo, kinh tế thế giới năm 2022 có triển vọng tăng trưởng 4,9%, bằng với mức dự báo hồi tháng 7 năm nay.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập