Vũ Minh

Tổng thống Xây-sen: Các nước công nghiệp hóa phát triển tham lam là nguyên nhân hàng đầu gây nên vấn đề biến đổi khí hậu

12-10-2021 14:32:36(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Những năm qua, thiên tai xảy ra dồn dập trên toàn cầu, thời tiết cực đoan không ngừng xuất hiện, vấn đề biến đổi khí hậu cần phải bức xúc giải quyết. Vì sao cam kết ứng phó biến đổi khí hậu mãi không thể thực hiện? Cộng đồng quốc tế phải làm thế nào để áp dụng hành động cùng ứng phó khủng hoảng? Tổng thống Xây-sen Ram-ca-la-oan cho biết, thời đại cam kết suông đã qua đi, hiện nay đã đến lúc phải đưa ra hành động thiết thực. Các nước công nghiệp hóa phát triển nên biến lời cam kết thành hành động thực tế. Các nước đó vì lợi ích riêng tư đã cướp đoạt vô số của cải từ châu Phi, khiến các quốc đảo nhỏ như Xây-sen gánh chịu sự tham lam của họ. Hiện nay đã đến lúc để các nước công nghiệp hóa phát triển đó chịu trách nhiệm vì hành vi phá hoại do họ gây nên.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập