Duy Hoa

Cảnh lá đỏ tuyệt đẹp tại chùa Zenrin-Ji ở Kyoto Nhật Bản

11-10-2021 09:32:51(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Cảnh lá đỏ tuyệt đẹp tại chùa Zenrin-Ji ở Kyoto Nhật Bản_fororder_京都禅林寺20211011

Cảnh lá đỏ tuyệt đẹp tại chùa Zenrin-Ji ở Kyoto, Nhật Bản.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập