La Thành

Nhà Lãnh đạo Đức và I-xra-en thảo luận vấn đề Pa-le-xtin – I-xra-en và vấn đề hạt nhân I-ran

11-10-2021 14:35:28(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Nhà Lãnh đạo Đức và I-xra-en thảo luận vấn đề Pa-le-xtin – I-xra-en và vấn đề hạt nhân I-ran_fororder_deyi20211011

   Theo Tân Hoa xã: Ngày 10/10, tại Giê-ru-xa-lem, Thủ tướng Đức Méc-ken đang thăm I-xra-en đã hội đàm với Thủ tướng I-xra-en Be-nét (Bennett), nhấn mạnh lập trường của Đức trên vấn đề Pa-le-xtin – I-xra-en và vấn đề hạt nhân I-ran.

   Tại buổi họp báo tổ chức sau hội đàm, bà Méc-ken cho biết, “giải pháp hai nhà nước” giải quyết vấn đề Pa-le-xtin – I-xra-en rất quan trọng, “không thể xóa đi từ cuộc đàm phán”. Vấn đề khu định cư của người Do Thái I-xra-en là một trở ngại lớn thực hiện “giải pháp hai nhà nước”.

   Đề cập vấn đề hạt nhân I-ran, bà Méc-ken kêu gọi I-ran trở lại bàn đàm phán, cùng các nước ký kết một thỏa thuận mới.

Thủ tướng Be-nét cảm ơn Thủ tướng Méc-ken trong nhiệm kỳ đã phát triển quan hệ hữu nghị với I-xra-en. Ông cho biết, quan hệ giữa I-xra-en và Đức trước nay luôn vững chắc, nhưng trong nhiệm kỳ của bà Méc-ken, quan hệ hai nước đã đạt đến trình độ cao chưa từng có.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập