La Thành

Học giả Anh Martin Jacques: Trung Quốc thúc đẩy cùng giàu có thể hiện tinh thần trách nhiệm mà các nước phương Tây đang thiếu

09-10-2021 15:46:02(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc: Mới đây, học giả nổi tiếng Anh Martin Jacques chỉ rõ, mặc dù các nước phương Tây, nhất là Mỹ tồn tại vấn đề phân hóa giàu nghèo đang tiếp tục mở rộng, nhưng các nước đó chưa thể hiện đầy đủ tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề liên quan. Ngược lại, Trung Quốc đang tìm ra một biện pháp ứng phó để giải quyết vấn đề không bình đẳng với phương thức thúc đẩy cùng giàu có, đó là việc các nước phương Tây nên làm nhưng chưa làm. 

Ông Martin Jacques cho biết, các nước phương Tây hơi bối rối với cách làm của Trung Quốc, phản ứng của các nước phương Tây hiện nay gần như đều bị kích động bởi thái độ bản năng chống Trung Quốc, cứ cho rằng đó là “tiêu cực”. “Trong khi đó, các nước phương Tây cũng đang đối mặt vấn đề phân hóa giàu nghèo như Trung Quốc, nhưng các nước đó hiển nhiên thiếu tinh thần trách nhiệm đầy đủ.” 

   Ông Martin Jacques chỉ rõ, Trung Quốc thực thi cải cách mở cửa, nhập vai trò thị trường từ bình diện chính sách kinh tế. Trung Quốc đã sáng lập một thể chế độc đáo hoàn toàn mới, phá vỡ các yếu tố ràng buộc phát triển trước khi thực thi cải cách mở cửa, hòa nhập sự phát triển của bản thân mình vào thị trường toàn cầu.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập