Mẫn Linh

Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Trung Quốc Dương Khiết Trì có cuộc hội đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Sullivan

07-10-2021 14:55:58(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Trung Quốc Dương Khiết Trì có cuộc hội đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Sullivan_fororder_1

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 6/10, tại Du-rích, Thụy Sĩ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Trung Quốc Dương Khiết Trì có cuộc hội đàm với ông Sullivan, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ. Hai bên đã trao đổi ý kiến toàn diện, thẳng thắn và sâu rộng về quan hệ Trung – Mỹ cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Cuộc hội đàm mang tính xây dựng, có lợi cho tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Hai bên đồng ý áp dụng hành động, thực hiện tinh thần của Nguyên thủ hai nước tại cuộc điện đàm ngày 10/9, tăng cường trao đổi chiến lược, kiểm soát thỏa đáng bất đồng, tránh gây xung đột và đối đầu, tìm kiếm cùng có lợi cùng thắng, cùng nỗ lực thúc đẩy quan hệ Trung – Mỹ trở lại quỹ đạo đúng đắn phát triển lành mạnh và ổn định.

Ông Dương Khiết Trì nêu rõ, Mỹ cần nhận thức sâu sắc bản chất cùng có lợi cùng thắng của quan hệ hai nước, nhìn nhận đúng đắn chính sách đối nội và đối ngoại cũng như ý đồ chiến lược của Trung Quốc, Trung Quốc phản đối định nghĩa quan hệ Trung – Mỹ bằng “cạnh tranh”.

Ông Dương Khiết Trì đã trình bày lập trường nghiêm khắc của Trung Quốc trong các vấn đề như Đài Loan, Hồng Công, Tân Cương, Tây Tạng, biển, nhân quyền..., yêu cầu Mỹ thiết thực tôn trọng lợi ích chủ quyền, an ninh và phát triển của Trung Quốc, chấm dứt lợi dụng các vấn đề nói trên để can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Mỹ cho biết kiên trì chính sách một nước Trung Quốc. Hai bên còn trao đổi ý kiến về vấn đề biến đổi khí hậu và các vấn đề khu vực cùng quan tâm.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập