Hạ Vi

Trung Quốc đại diện các nước có quan điểm tương đồng phản đối các nước hữu quan mượn cớ “dân chủ” kiềm chế và can thiệp nước khác tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

05-10-2021 13:09:46(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trung Quốc đại diện các nước có quan điểm tương đồng phản đối các nước hữu quan mượn cớ “dân chủ” kiềm chế và can thiệp nước khác tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc_fororder_241f95cad1c8a786310575bb82e31a3b71cf504d

Theo Tân Hoa xã: Ngày 4/10, trong chủ đề hữu quan khóa họp lần thứ 48 Hội đồng Nhân quyền Liên Hơp Quốc, Đại sứ Trần Húc, Trưởng phái đoàn Trung Quốc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Giơ-ne-vơ đại diện hơn 10 nước có quan điểm tương đồng như Nga, Xri Lan-ca, Bê-la-rút, I-ran, Cam-pu-chia có bài phát biểu chung, phản đối một số nước mưu toan công cụ hóa vấn đề dân chủ, mượn cớ “dân chủ” kiềm chế và can thiệp vào các nước khác.

Đại sứ Trần Húc còn cho biết, thế giới đa cực hóa, dân chủ hóa quan hệ quốc tế là trào lưu thời đại, các nước cần phải thực hiện chủ nghĩa đa phương thực sự, thúc đẩy hợp tác hiệp thương, thúc đẩy hòa bình và phát triển, từ đó thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền một cách tốt hơn, chứ không phải là vạch ranh giới bằng ý thức hệ, cố tình gây chia rẽ và đối đầu.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập