Duy Hoa

Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc: Nhóm điều tra và xác minh vấn đề vũ khí hóa học Xy-ri làm trái với truyền thống hiệp thương nhất trí của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học

05-10-2021 15:58:15(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 4/10, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng cho biết, thành lập Nhóm điều tra và xác minh vấn đề vũ khí hóa học Xy-ri vượt qua phạm trù “Công ước Cấm vũ khí hóa học”, làm trái với truyền thống hiệp thương nhất trí của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học, nhiều nước trong đó có Trung Quốc đều bày tỏ quan ngại.

Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc: Nhóm điều tra và xác minh vấn đề vũ khí hóa học Xy-ri làm trái với truyền thống hiệp thương nhất trí của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học_fororder_叙利亚化武问题

Tại cuộc họp công khai của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề vũ khí hóa học Xy-ri diễn ra cùng ngày, ông Cảnh Sảng cho biết, biện pháp và trình tự làm việc của Nhóm điều tra và xác minh thuộc Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học cũng không đáp ứng được yêu cầu của Công ước cũng như Phụ lục Kiểm chứng của Công ước, dẫn đến nhiều hoài nghi. Mong Ban Thư ký Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học kiên trì thuộc tính kỹ thuật, giữ tinh thần công bằng, khách quan và độc lập làm tốt công việc của mình, thúc đẩy vấn đề truy cứu trách nhiệm vũ khí hóa học trở lại khuôn khổ Công ước.

Ông Cảnh Sảng cho biết, Trung Quốc luôn cho rằng, đối thoại và hợp tác là phương thức đúng đắn để giải quyết vấn đề vũ khí hóa học Xy-ri, gây sức ép quá mức chỉ có thể thu được hiệu quả ngược lại.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập