Hạ Vi

Toàn thể sĩ quan và binh sĩ của Phái bộ gìn giữ hòa bình đợt thứ 7 Trung Quốc cử sang Nam Xu-đăng được trao “Huân chương danh dự hòa bình”

04-10-2021 14:44:07(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Toàn thể sĩ quan và binh sĩ của Phái bộ gìn giữ hòa bình đợt thứ 7 Trung Quốc cử sang Nam Xu-đăng được trao “Huân chương danh dự hòa bình”_fororder_0ff41bd5ad6eddc47faf98f20776e4fa536633a6

Theo Tân Hoa xã: Ngày 2/10, tại Thủ đô Giu-ba Nam Xu-đăng, toàn thể 700 cán bộ, chiến sĩ Phái bộ gìn giữ hòa bình đợt thứ 7 Trung Quốc cử sang Nam Xu-đăng được trao “Huân chương danh dự hòa bình” của Liên Hợp Quốc.

Lễ trao huân chương diễn ra tại doanh trại Liên Hợp Quốc tại Giu-ba. Đặc phái viên Tổng thư ký kiêm Phụ trách phái đoàn đặc biệt Liên Hợp Quốc về vấn đề Nam Xu-đăng trao “Huân chương danh dự hòa bình” cho các sĩ quan và binh sĩ tại hiện trường. Ông có bài phát biểu cảm ơn vai trò quan trọng của lực lượng gìn giữ hòa bình Trung Quốc trong việc giữ gìn hòa bình thế giới.

Kể từ tháng 12 năm 2020 Phái bộ gìn giữ hòa bình đợt thứ 7 Trung Quốc cử sang Nam Xu-đăng được cử sang khu vực nhiệm vụ, đã hoàn thành các nhiệm vụ với tiêu chuẩn cao như tuần tra vũ trang, xung đột cách ly, kiểm tra cảnh giới.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập