Mẫn Linh

Ông Phư-mi-ô Ki-xi-đa đắc cử Thủ tướng Nhật Bản nhiệm kỳ thứ 100

04-10-2021 15:31:29(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ông Phư-mi-ô Ki-xi-đa đắc cử Thủ tướng Nhật Bản nhiệm kỳ thứ 100_fororder_1

Theo Tân Hoa xã: Tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Phư-mi-ô Ki-xi-đa giành được hơn nửa số phiếu thuận tại cuộc bầu cử Thủ tướng đích danh tại cả Hạ viện lẫn Thượng viện ngày 4/10, đắc cử Thủ tướng Nhật Bản thứ 100.

Cùng ngày, Nhật Bản triệu tập Quốc hội lâm thời để tổ chức cuộc bầu cử Thủ tướng đích danh, ông Phư-mi-ô Ki-xi-đa nhận được 311 phiếu thuận trong 458 phiếu bầu có hiệu lực tại cuộc bầu cử ở Hạ Viện; và 141 phiếu thuận trong 241 phiếu bầu có hiệu lực tại cuộc bầu cử diễn ra sau đó ở Thượng viện.

Ông Phư-mi-ô Ki-xi-đa lập tức bắt tay thành lập Nội các. Tối cùng ngày, tại Hoàng cung Nhật Bản đã diễn ra lễ bổ nhiệm Thủ tướng và xác nhận các thành viên Nội các, Nội các mới sẽ chính thức được thành lập.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập