Dung Dung

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Liên Hợp Quốc là có thể mong đợi, bền vững và đáng tin cậy

01-10-2021 16:15:01(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Liên Hợp Quốc là có thể mong đợi, bền vững và đáng tin cậy_fororder_src=http___n.sinaimg.cn_sinakd20200320ac_316_w640h476_20200320_2dfe-ireifzh0682174&refer=http___n.sinaimg

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 30/9, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục cùng các nước thúc đẩy dân chủ hóa và pháp trị hóa quan hệ quốc tế, nỗ lực thực hiện quan niệm quan hệ quốc tế tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng thắng, thực hiện chủ nghĩa đa phương thực sự, xây dựng Liên Hợp Quốc thành một mặt bằng cốt lõi để các nước cùng bảo vệ an ninh phổ quát, cùng chia sẻ thành quả phát triển, cùng nắm bắt vận mệnh của thế giới.

Khóa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức bế mạc tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở Niu-óoc.

Bà Hoa Xuân Oánh cho biết, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng đã tập trung tham dự hàng loạt hội nghị của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Cộng đồng quốc tế phổ biến cho rằng, Trung Quốc đã góp phần quan trọng vào việc ứng phó thách thức toàn cầu, phát huy vai trò to lớn của Liên Hợp Quốc.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập