Kiều Quân

Xã hội khá giả toàn diện của Trung Quốc là sự đóng góp to lớn cho hoà bình và phát triển của thế giới

29-09-2021 10:44:59(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Xã hội khả giả toàn diện của Trung Quốc là sự đóng góp to lớn cho hoà bình và phát triển của thế giới_fororder_CCTV-0013776

Ngày 1/7 năm nay, Trung Quốc tuyên bố trước thế giới hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, thực hiện giấc mơ ngàn năm của dân tộc Trung Hoa. Ngày 28/9, Trung Quốc ra sách trắng “Khá giả toàn diện của Trung Quốc”, nhìn lại quá trình tìm tòi thực tiễn hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện của Trung Quốc, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hiện đại hoá kiểu Trung Quốc.

Số liệu trong sách trắng cho thấy, năm 1978, thu nhập có thể chi phối bình quân đầu người của Trung Quốc chỉ có 171 Nhân dân tệ, đến năm 2020 con số này đã đạt 32.189 Nhân dân tệ. Ngoài ra, Trung Quốc đã xây dựng hệ thống an sinh xã hội với quy mô lớn nhất thế giới, bảo hiểm y tế cơ bản che phủ hơn 1,3 tỷ người.

Điều đáng nói là, trong quá trình hoàn thành xây dựng xã hội khá giả, Trung Quốc đã trở thành nước với tài nguyên rừng tăng trưởng nhiều nhất toàn cầu và diện tích rừng nhân tạo lớn nhất thế giới.

Những thành tựu này không dễ có được, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc đã nỗ lực gian khổ trong thời gian dài, là kết quả phấn đấu liên tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Bên cạnh đó, Trung Quốc hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện được thúc đẩy trong mối liên hệ và tương tác với thế giới, điều này cũng thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển chung của thế giới. Kể từ năm 2006, Trung Quốc đã 15 năm liền là nước đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng kinh tế thế giới, tỷ lệ đóng góp bình quân hàng năm vượt quá 30%.

Xét từ tầng nấc sâu hơn, thực tiễn và kinh nghiệm của việc hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện của Trung Quốc đã cung cấp một con đường mới đi lên hiện đại hoá cho nhiều nước đang phát triển.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập