Mẫn Linh

Đại sứ hai nước Vê-nê-xu-ê-la và Bê-la-rút phản đối mượn cớ nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc

26-09-2021 14:55:52(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đại sứ hai nước Vê-nê-xu-ê-la và Bê-la-rút phản đối mượn cớ nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc_fororder_00e93901213fb80e9119ff0688970427bb3894e3

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 24/9, tại Khóa họp lần thứ 48 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đang diễn ra tại Giơ-ne-vơ, Pa-ki-xtan thay mặt 65 nước có bài phát biểu chung, nhấn mạnh công việc Hồng Công, Tân Cương và Tây Tạng là công việc nội bộ của Trung Quốc, bên ngoài không nên can thiệp vào công việc các nơi này. Đại sứ hai nước Vê-nê-xu-ê-la và Bê-la-rút cho biết, tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, không can thiệp vào công việc nội bộ của nước có chủ quyền là chuẩn tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập