Hải Vân

Quyền Thủ tướng chính phủ lâm thời Áp-ga-ni-xtan có cuộc gặp với Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới

21-09-2021 15:13:30(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Quyền Thủ tướng chính phủ lâm thời Áp-ga-ni-xtan có cuộc gặp với Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới_fororder_ap

Theo tin Đài chúng tôi: Quyền Thủ tướng chính phủ lâm thời Ta-li-ban Áp-ga-ni-xtan Mô-ha-mát Ha-san A-khun ngày 20/9 đã có cuộc gặp với Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tê-đrốt, hai bên đã thảo luận những vấn đề trong lĩnh vực y tế và sức khỏe đặt ra cho Áp-ga-ni-xtan.

Tổng Giám đốc Tê-đrốt cho biết, Tổ chức Y tế thế giới sẽ tiếp tục hỗ trợ hệ thống y tế và sức khỏe của Áp-ga-ni-xtan, tránh để Áp-ga-ni-xtan rơi vào thảm họa nhân đạo. Tổ chức Y tế thế giới sẽ cố gắng tăng thêm vật tư quyên tặng, nhân viên của Tổ chức Y tế thế giới bị cắt giảm do dịch Covid-19 trước đó cũng sẽ khôi phục làm việc.

Tổng Giám đốc Tê-đrốt còn cho biết, sẽ thúc đẩy gỡ bỏ đóng băng nguồn tiền mà cộng đồng quốc tế đã quyên tặng cho Áp-ga-ni-xtan. Ông A-khun bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của Tổ chức Y tế thế giới đối với Áp-ga-ni-xtan.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập