Hạ Vi

Trung Quốc đại diện các nước có quan điểm tương đồng kêu gọi các bên thực hiện chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy và bảo bệ nhân quyền tại Hội đồng Nhân quyền

21-09-2021 13:58:11(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trung Quốc đại diện các nước có quan điểm tương đồng kêu gọi các bên thực hiện chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy và bảo bệ nhân quyền tại Hội đồng Nhân quyền_fororder_src=http___imagepphcloud.thepaper.cn_pph_image_121_762_630&refer=http___imagepphcloud.thepaper

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 20/9, khi tương tác và đối thoại với các chuyên gia độc lập về vấn đề trật tự quốc tế dân chủ và công bằng tại khóa họp lần thứ 48 Hội đồng Nhân quyền Liên Hơp Quốc, Đại sứ Trần Húc, Trưởng phái đoàn Trung Quốc tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại Giơ-ne-vơ đã đại diện các nước có quan điểm tương đồng có bài phát biểu chung.

Bài phát biểu chung cho biết, các bên cần phải kiên trì chủ nghĩa công bằng, phản đối ỷ mạnh hiếp yếu, chủ nghĩa đơn phương và tiêu chuẩn kép; cần phải kiên trì hợp tác cùng thắng, thông qua hợp tác thực hiện an ninh rộng rãi, thúc đẩy cùng phát triển phồn vinh; cần phải tránh áp đặt chế độ và mô hình xã hội của mình vào nước khác, gây chia rẽ và đối kháng. Các bên cần phải nêu cao nguyên tắc phổ biến, công bằng, khách quan và phi lựa chọn trong lĩnh vực nhân quyền, không chính trị hóa vấn đề nhân quyền, không can thiệp công việc nội bộ của nước khác.

Bài phát biểu chung kêu gọi các nước chung tay nỗ lực, cùng thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.

 

 

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập