Hải Vân

Trung Quốc thay mặt một số nước phát biểu tại Hội đồng nhân quyền, bày tỏ quan ngại tới vấn đề buôn người, cưỡng bức lao động ở Mỹ

19-09-2021 17:41:23(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Trung Quốc thay mặt một số nước phát biểu tại Hội đồng nhân quyền, bày tỏ quan ngại tới vấn đề buôn người, cưỡng bức lao động ở Mỹ_fororder_tuong

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 17/9, khóa họp lần thứ 48 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tổ chức phiên đối thoại về vấn đề nô dịch theo hình thức hiện đại. Công sứ Phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Giơ-ne-vơ Tưởng Đoan thay mặt một số nước có bài phát biểu chung, bày tỏ quan ngại vấn đề buôn người, cưỡng bức lao động ở Mỹ.

Bài phát biểu chung cho biết, Mỹ cần phải lập tức áp dụng hành động, phê chuẩn các hiệp ước nhân quyền như “Công ước quyền lợi trẻ em”, “Công ước xóa bỏ kỳ thị phụ nữ dưới mọi hình thức”, ra sức tấn công tất cả hành vi tội phạm buôn người, cưỡng bức lao động, cứu thoát hàng nghìn hàng vạn phụ nữ và trẻ em bị chà đạp từ cảnh thê thảm, đưa người hành hung ra trước vành móng ngựa. Các cơ chế đặc biệt như Hội đồng Nhân quyền, Cao ủy nhân quyền v.v nên tiếp tục quan tâm vấn đề buôn người, cưỡng bức lao động ở Mỹ và áp dụng hành động cần thiết.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập