Sảnh Hoa

Trung Quốc thay mặt hơn 50 nước kêu gọi kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm và thực thi quyền phát triển tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

17-09-2021 14:45:06(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 16/9, thay mặt hơn 50 nước phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc lần thứ 48, Đại sứ Trung Quốc thường trú tại các cơ quan Liên Hợp Quốc Giơ-ne-vơ kêu gọi kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm, thực thi quyền phát triển.

Trung Quốc thay mặt hơn 50 nước kêu gọi kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm và thực thi quyền phát triển tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc_fororder_00e93901213fb80e8a12dfaf80ad6329b838940f

Đại sứ Trần Húc cho biết, cần phải kiên trì ưu tiên phát triển, không ngừng tăng cường xoá đói giảm nghèo, cố gắng xoá bỏ không bình đẳng, đảm bảo dân sinh, để thành quả phát triển mang lại phúc lợi cho toàn thể nhân dân một cách nhiều hơn và công bằng hơn.

Cộng đồng quốc tế cần  phải cung cấp sự hỗ trợ tất yếu cho các nước đang phát triển, đảm bảo quyền lợi phát triển chính đáng cho các nước đang phát triển, đẩy nhanh thực thi Chương trình nghị sự  2030 vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Các cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc như Hội đồng Nhân quyền, Văn phòng cao ủy nhân quyền,v.v cần phải đưa quyền phát triển làm công tác ưu tiên, thiết thực giành được tiến triển xứng đáng.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập