La Thành

Nhiều nước phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc phản đối thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc

16-09-2021 10:52:16(GMT+08:00)
Chia sẻ:

   Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 14-15/9, Khóa họp lần thứ 48 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và Cao ủy nhân quyền đã tổ chức cuộc đối thoại. Đại diện các nước như Vê-nê-xu-ê-la, Triều Tiên, Nam Xu-đăng, Lào, Xri-lan-ca, Đô-mi-ni-ca, Ác-mê-ni-a, Man-đi-vơ, Tan-da-ni-a v.v. phát biểu ca ngợi thành tựu nhân quyền của Trung Quốc, chỉ rõ các vấn đề liên quan Tân Cương, Hồng Công, Tây Tạng v.v. là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, các thế lực bên ngoài không được can thiệp.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập