Mẫn Linh

Thế giới vẫn nhớ như in! Biên bản những “lời nói suông” và “việc xấu xí” trong 20 năm qua của Mỹ

09-09-2021 11:27:51(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Mỹ đã mất 20 năm và 2 nghìn tỷ USD, hy sinh tính mạng của 2.400 binh sĩ qua 4 nhiệm kỳ Tổng thống “thành công” đổi chính quyền Áp-ga-ni-xtan từ “Ta-li-ban” thành “Ta-li-ban”. 20 năm qua, Áp-ga-ni-xtan đã trải qua những gì, nhân dân Áp-ga-ni-xtan vẫn nhớ như in; 20 năm qua, Mỹ đã làm những việc gì, cả thế giới đều không lẵng quên!

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập