Hải Vân

Những người bị thương trong vụ nổ ở sân bay Ca-bun: Quân Mỹ nổ súng làm nhiều người thương vong

30-08-2021 15:04:51(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Người bị thương trong vụ nổ sân bay Ca-bun: Vụ nổ không làm tôi bị thương, nhưng quân Mỹ nổ súng vào chúng tôi, làm tay tôi bị thương, chỗ này cũng bị thương, chuyện về sau tôi không nhớ nữa. Vụ nổ không gây ra nhiều người thương vong, nhưng sau đó quân Mỹ nổ súng và sử dụng đạn hơi cay, dẫn đến nhiều thương vong.

Người bị thương trong vụ nổ sân bay Ca-bun: Khi xảy ra tấn công liều chết, tôi trốn ở dưới sông, sau đó tôi cảm thấy đạn súng xuyên qua lưng tôi, lúc đó chỗ gần tôi không có nhân viên Ta-li-ban, sau đó tôi được đưa về đây cứu thương.

Người bị thương trong vụ nổ sân bay Ca-bun: Tôi bị ngã khi tháo chạy, nhưng tôi nghe thấy nhiều tiếng súng, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người bị thương vong trong vụ nổ súng.

Người bị thương trong vụ nổ sân bay Ca-bun: Quân Mỹ lúc bấy giờ nổ súng thẳng vào chúng tôi, đây là sự thật mà một người bị thương trong vụ nổ nói cho tôi biết.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập