Duy Hoa

Truyền thông Anh: Nhà nghiên cứu chính trị học Francis Fukuyama cho rằng sự kiện Áp-ga-ni-xtan đánh dấu sự chấm dứt của bá quyền Mỹ

26-08-2021 15:36:21(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Truyền thông Anh: Nhà nghiên cứu chính trị học Francis Fukuyama cho rằng sự kiện Áp-ga-ni-xtan đánh dấu sự chấm dứt của bá quyền Mỹ_fororder_弗朗西斯福山

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, tổ chức Ta-li-ban tiến vào Ca-bun, chính quyền Áp-ga-ni-xtan bị sụp đổ. Nhà nghiên cứu chính trị học nổi tiếng người Mỹ, ông Francis Fukuyama đăng bài viết trên tạp chí “Nhà kinh tế học” Anh, cho rằng sự chấm dứt của thời đại Mỹ sớm đã đến, sự phân hóa xã hội diễn ra ngày càng trầm trọng, hầu hết khó đạt được nhận thức chung trên tất cả mọi vấn đề, Mỹ ít có khả năng khôi phục vị thế bá quyền như xưa, cũng không nên ôm ấp mong chờ như vậy.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập