Duy Hoa

“Nhật báo phố Uôn”: Uy tín của Mỹ đang đối mặt thách thức nghiêm trọng

23-08-2021 15:33:18(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

“Nhật báo phố Uôn”: Uy tín của Mỹ đang đối mặt thách thức nghiêm trọng_fororder_美国阿富汗

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 16/8, trang mạng “Nhật báo phố Uôn” của Mỹ đăng bài viết nhan đề “Thời khắc Neville Chamberlain của Biden tại Áp-ga-ni-xtan”. Bài báo viết, chính quyền Biden đang đối mặt nguy cơ trầm trọng nhất về chính sách đối ngoại kể từ sự kiện Vịnh Con Lợn. Hơn nữa, uy tín của Mỹ cũng bị giáng đòn nặng nề nhất kể từ ngày chính quyền Sài Gòn sụp đổ, uy tín của Mỹ đang đối mặt thách thức nghiêm trọng.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập