La Thành

Người Phát ngôn Ta-li-ban Áp-ga-ni-xtan: Các công việc liên quan thành lập chính phủ mới có triển vọng công bố trong thời gian sắp tới

23-08-2021 14:27:26(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Người Phát ngôn Ta-li-ban Áp-ga-ni-xtan: Các công việc liên quan thành lập chính phủ mới có triển vọng công bố trong thời gian sắp tới_fororder_zujia20210823

   Đài chúng tôi dẫn lại tin của Đài Truyền hình TOLO, Áp-ga-ni-xtan cho hay, ngày 22/8, Người Phát ngôn Ta-li-ban Mu-gia-hin (Zabihullah Mujahid) cho biết, Ta-li-ban đang bàn với một số nhà lãnh đạo chính trị của Áp-ga-ni-xtan, có triển vọng sẽ công bố các công việc liên quan thành lập chính phủ mới trong thời gian sắp tới.

   Cùng ngày, một số nhà lãnh đạo chính trị Áp-ga-ni-xtan cho biết, mặc dù đã gặp gỡ các thành viên Ta-li-ban, nhưng cho đến thời điểm này hai bên vẫn chưa đi sâu thảo luận các chi tiết cụ thể về thành lập chính phủ mới. Trong khi đó, vẫn có một số nhà lãnh đạo chính trị Áp-ga-ni-xtan phê bình việc bàn bạc hiện nay không rộng rãi, thiếu tính bao trùm.

   Hiện nay, Ta-li-ban đã kiểm soát Ca-bun, Thủ đô Áp-ga-ni-xtan hơn một tuần, tiến trình thành lập chính phủ mới đang được các bên quan tâm.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập