Mẫn Linh

Ngày Nhật Bản đầu hàng lần thứ 76, các chính khách Nhật Bản này thực sự đã phản tỉnh chưa?

15-08-2021 13:53:23(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ngày Nhật Bản đầu hàng lần thứ 76, các chính khách Nhật Bản này thực sự đã phản tỉnh chưa?_fororder_29381f30e924b899af5073db8f44eb9d0b7bf6b4

Theo Báo Điện tử Hãng tin Trung Quốc: Ngày 15/8 là kỷ niệm Ngày Nhật Bản đầu hàng, thất bại trong Thế chiến thứ II lần thứ 76. Mặc dù các tội phạm chiến tranh trước đây đã chịu hình phạt, nhưng âm hồn của chúng vẫn lêu lổng trong ngày hôm nay của thế kỷ 21.

“Mưu đồ” của một số chính khách cánh tả Nhật Bản còn thể hiện ở sách giáo khoa lịch sử, mưu toan khiến chủ nghĩa quân phiệt tiếp tục đầu độc thế hệ sau. Vài tháng trước, Bộ Giáo dục, Văn hoá, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản đã công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa cấp 3 mới, sách giáo khoa mới cực lực tô hồng lịch sử xâm lược, nói rằng sự xâm lược của Nhật Bản đã mang lại “văn minh” và “phồn thịnh” cho châu Á.

Ngoài ra, tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đại diện Nhật Bản còn ngang nhiên lên tiếng nói rằng: “Cách nói về quân phiệt Nhật cưỡng bức phụ nữ làm nô lệ tình dục trong Thế chiến thứ II là câu chuyện bịa đặt”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản “viếng tội phạm chiến tranh” còn nhiều lần có lời nói sai lầm về vấn đề Đài Loan, cổ suý Ô-xtrây-li-a làm “lính hầu”, công kích Trung Quốc trong vấn đề khu vực để phối hợp chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ.

Nhật Bản ngày nay chỉ có kiên trì sự cam kết “vĩnh viễn không tham gia chiến tranh” và nguyên tắc “chỉ phòng thủ” sau Thế chiến, đình chỉ can thiệp vào tình hình khu vực mới là sự lựa chọn đúng đắn; chỉ có đình chỉ tô hồng tội phạm chiến tranh, bóp méo lịch sử, góp phần cho hòa bình khu vực và thế giới mới là sự phản tỉnh thực sự.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập