Mẫn Linh

Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc về vấn đề Áp-ga-ni-xtan Nhạc Hiểu Dũng cho biết giải pháp chính trị là con đường đúng đắn duy nhất thực hiện hòa bình cho Áp-ga-ni-xtan

14-08-2021 15:59:07(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc về vấn đề Áp-ga-ni-xtan Nhạc Hiểu Dũng cho biết giải pháp chính trị là con đường đúng đắn duy nhất thực hiện hòa bình cho Áp-ga-ni-xtan_fororder_4481173159238022496

Theo tin Đài chúng tôi: Sau ba ngày làm việc, Hội nghị đa phương về tiến trình hòa bình ở Áp-ga-ni-xtan tối 12/8 bế mạc tại Thủ đô Đô-ha, Ca-ta. Đại diện các nước gồm Trung Quốc, Nga, Pa-ki-xtan, Mỹ và một số tổ chức quốc tế tham dự hội nghị. Hội nghị đã thảo luận các vấn đề như tình hình mới nhất, tiến trình hòa bình ở Áp-ga-ni-xtan, hối thúc Chính phủ Áp-ga-ni-xan và Ta-li-ban áp dụng biện pháp xây dựng sự tin cậy, đưa ra nỗ lực nhằm sớm đạt được hòa giải chính trị, thực hiện ngừng bắn toàn diện. Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc về vấn đề Áp-ga-ni-xtan Nhạc Hiểu Dũng cho biết, tại hội nghị lần này, các bên tham dự hội nghị đã đạt được một số nhận thức chung, bao gồm các bên nhất trí cho rằng lựa chọn quân sự không phải giải pháp cho vấn đề Áp-ga-ni-xtan, giải pháp chính trị đạt được qua đàm phán là con đường đúng đắn duy nhất thực hiện hòa bình lâu dài tại Áp-ga-ni-xtan. Các bên hối thúc Chính phủ Áp-ga-ni-xtan và Ta-li-ban thúc đẩy đàm phán hòa bình, thương thảo về thực hiện ngừng chiến và bạo lực, hòa giải hòa bình.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập