Hải Vân

Truyền thông Mỹ: Mỹ phải đối mặt với vấn đề nan giải làm thế nào giữ cân bằng giữa bảo vệ mở cửa học thuật với giảm rủi ro an ninh quốc gia

11-08-2021 17:49:59(GMT+08:00) CNN
Chia sẻ:

Truyền thông Mỹ: Mỹ phải đối mặt với vấn đề nan giải làm thế nào giữ cân bằng giữa bảo vệ mở cửa học thuật với giảm rủi ro an ninh quốc gia_fororder_060828381f30e92474157d14f441ad011d95f730

Theo Hãng CNN Mỹ, chính sách từ chối học sinh xuất sắc hàng đầu Trung Quốc của thời Đô-nan Trăm sẽ phương hại Mỹ trên mức độ lớn chứ không phải Trung Quốc. Mỹ đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải là làm thế nào giữ cân bằng giữa bảo vệ mở cửa học thuật với giảm rủi ro an ninh quốc gia.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập