Vũ Minh

Phái đoàn Trung Quốc cực lực bất bình và kiên quyết phản đối ngôn luận liên quan Ma Cao của Liên minh châu Âu

02-08-2021 14:28:46(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Phái đoàn Trung Quốc cực lực bất bình và kiên quyết phản đối ngôn luận liên quan Ma Cao của Liên minh châu Âu_fororder_ca6fb3da24fc47c4be4746830734efe2

Theo Tân Hoa xã: Trước ngôn luận phát biểu ngày 31/7 của Cơ quan Hành động Đối ngoại Liên minh Châu Âu liên quan cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Ma Cao, cùng ngày, Phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên minh châu Âu phản hồi cho biết, ngôn luận liên quan nghiêm trọng đi ngược lại luật pháp quốc tế và chuẩn tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế. Trung Quốc nghiêm khắc yêu cầu Liên minh châu Âu tôn trọng thiết thực chủ quyền Trung Quốc, lập tức chấm dứt can thiệp công việc Đặc khu Ma Cao dưới bất cứ hình thức nào.

Người Phát ngôn chỉ rõ, trong hơn 20 năm Ma Cao trở về Trung Quốc, “Một nước hai chế độ” được thực thi thành công, cư dân Đặc khu Ma Cao được hưởng quyền lợi và tự do rộng rãi chưa từng có theo pháp luật. Trung Quốc tin tưởng rằng, dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ Trung ương, dưới sự chung tay nỗ lực của các bên liên quan Đặc khu hành chính Ma Cao, cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Ma Cao lần thứ 7 chắc chắn sẽ diễn ra thuận lợi, thực tiễn thành công “Một nước hai chế độ” đặc sắc Ma Cao nhất định sẽ đi vững đi xa.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập