Kiều Quân

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Chương trình truy xuất nguồn gốc vi-rút nCoV giai đoạn 2 do Ban Thư ký WHO đơn phương đề xuất không thể làm nền tảng hợp tác truy xuất nguồn gốc

30-07-2021 13:58:28(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Chương trình truy xuất nguồn gốc vi-rút nCoV giai đoạn 2 do Ban Thư ký WHO đơn phương đề xuất không thể làm nền tảng hợp tác truy xuất nguồn gốc_fororder_CCTV-0013632

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, cá biệt nước như Mỹ nói rằng Trung Quốc từ chối Chương trình truy xuất nguồn gốc vi-rút nCoV giai đoạn 2 của Tổ chức Y tế thế giới. Về việc này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 29/7 nêu rõ, Chương trình truy xuất nguồn gốc vi-rút nCoV do Ban Thư ký Tổ chức Y tế thế giới đơn phương đề xuất chưa được các thành viên của Tổ chức Y tế thế giới nhất trí đồng ý, không phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng Tổ chức Y tế thế giới khoá 73, không phù hợp với kết luận và kiến nghị trong Báo cáo nghiên cứu chung Trung Quốc – Tổ chức Y tế thế giới, chưa thể hiện toàn diện thành quả nghiên cứu mới nhất trong việc truy xuất nguồn gốc toàn cầu, không thể làm nền tảng hợp tác truy xuất nguồn gốc giai đoạn 2.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập