Mẫn Linh

Các chính khách Mỹ cần làm tròn chức trách của mình, chiến đấu với dịch bệnh trước khi dịch bệnh gây hại lớn hơn cho nhân dân Mỹ

29-07-2021 14:43:58(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Các chính khách Mỹ cần làm tròn chức trách của mình, chiến đấu với dịch bệnh trước khi dịch bệnh gây hại lớn hơn cho nhân dân Mỹ_fororder_在疫情给美国人民带来更大伤害之前,美国政界人士应该做好本职工作,与疫情作斗争

Các chính khách Mỹ cần làm tròn chức trách của mình, chiến đấu với dịch bệnh trước khi dịch bệnh gây hại lớn hơn cho nhân dân Mỹ.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập