Hải Vân

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng tại Lễ mít-tinh kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc

01-07-2021 11:34:03(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng tại lễ mít-tinh kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc_fororder_le mit tinh

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng tại lễ mít-tinh kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc_fororder_le mit tinh2

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng tại lễ mít-tinh kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc_fororder_le mit tinh3

Ngày 1/7, Lễ mít-tinh kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra trọng thể tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu quan trọng.

Các đảng phái dân chủ, Hội Liên hợp công nghiệp, thương mại và nhân sĩ không đảng phái phát biểu chúc mừng. Đại diện đoàn viên Thanh niên Cộng sản và đội viên thiếu niên tiên phong phát biểu chúc mừng. Hơn 70 nghìn đảng viên, cán bộ và quần chúng tham dự lễ mít-tinh.

Phát biểu tại lễ mít-tinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trịnh trọng tuyên bố Trung Quốc đã hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện. Đồng chí Tập Cận Bình cho biết, qua sự phấn đấu bền bỉ của toàn Đảng và nhân dân cả nước, Trung Quốc hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, hiện đang hăng hái tiến về mục tiêu xây dựng toàn diện cường quốc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Dân tộc Trung Hoa đã thực hiện bước nhảy vọt vĩ đại từ đứng lên, giàu lên đến mạnh lên, việc thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa bước vào tiến trình lịch sử không thể đảo ngược.

Đồng chí Tập Cận Bình nêu rõ, không có Đảng Cộng sản Trung Quốc thì không có nước Trung Quốc mới, không có sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Lịch sử và nhân dân đã lựa chọn Đảng Cộng sản Trung Quốc, cần phải kiên trì sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đồng chí Tập Cận Bình cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc tích cực học hỏi tham khảo mọi thành quả bổ ích của nhân loại, hoan nghênh mọi kiến nghị bổ ích và phê bình thiện chí, nhưng tuyệt đối không chấp nhận sự dạy bảo ngạo mạn kiểu “bậc thầy”. Bất kỳ mưu toan chia tách, làm đối lập Đảng Cộng sản Trung Quốc với nhân dân Trung Quốc đều sẽ thất bại.

Đồng chí Tập Cận Bình nêu rõ, Trung Quốc cần phải kiên trì đi con đường xây dựng quân đội hùng mạnh đặc sắc Trung Quốc, xây dựng quân đội nhân dân thành quân đội hàng đầu thế giới, bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích phát triển quốc gia bằng sức mạnh lớn mạnh hơn, biện pháp hiệu quả hơn. Trung Quốc cần phải kiên trì đi con đường phát triển hòa bình, thúc đẩy quan hệ quốc tế kiểu mới, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, thúc đẩy cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” phát triển chất lượng cao, cung cấp cơ hội mới cho thế giới bằng sự phát triển mới của Trung Quốc.

Đồng chí Tập Cận Bình nêu rõ, nhân dân Trung Quốc không bao giờ bắt nạt, áp bức, nô dịch nhân dân nước khác, trước đây không có, hiện nay không có, tương lai cũng sẽ không thể có. Bên cạnh đó, nhân dân Trung Quốc cũng quyết không chấp nhận bất kỳ thế lực bên ngoài nào bắt nạt, áp bức, nô dịch Trung Quốc.

Đồng chí Tập Cận Bình nêu rõ, dám tự cách mạng là tiêu chí rõ rệt khác biệt giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng khác, cần phải kiên định bất di bất dịch thúc đẩy xây dựng Đảng liêm khiết trong sạch và đấu tranh chống tham nhũng, kiên quyết thanh trừ mọi vi-rút xâm nhập cơ thể mạnh khỏe của Đảng, tiếp tục thúc đẩy công trình vĩ đại mới về xây dựng Đảng trong thời đại mới.

Đồng chí Tập Cận Bình nêu rõ, giải quyết vấn đề Đài Loan, thực hiện thống nhất hoàn toàn tổ quốc, là nhiệm vụ lịch sử không thay đổi của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bất cứ ai đều không nên coi nhẹ quyết tâm kiên cường, ý chí kiên định, năng lực lớn mạnh giữ gìn chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Trung Quốc.

Đồng chí Tập Cận Bình phát lời hiệu triệu của Trung ương Đảng với toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc: Hãy ghi nhớ nguyện ước ban đầu và sứ mệnh, kiên định lý tưởng và niềm tin, thực hiện tôn chỉ của Đảng, giữ mãi mối quan hệ ruột thịt với quần chúng nhân dân, trước sau như một nghĩ cùng nhân dân, làm cùng nhân dân, chung lưng đấu cật, đồng cam cộng khổ, tiếp tục phấn đấu bền bỉ nhằm thực hiện sự mong đợi về cuộc sống tốt đẹp của nhân dân, cố gắng giành vinh quang lớn hơn cho Đảng và nhân dân.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập