La Thành

Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam ra bức thư ngỏ ủng hộ “Luật chống ly khai”

16-06-2020 15:12:17(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_W020200609375034678887

Gần đây, Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam đã học tập tinh thần bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư tại buổi tọa đàm kỷ niệm 15 năm thực thi “Luật chống ly khai”, và ra bức thư ngỏ kỷ niệm 15 năm thực thi “Luật chống ly khai”.

Bức thư ngỏ cho rằng, buổi tọa đàm đã thể hiện đầy đủ quyết tâm kiên định của Trung ương Đảng Trung Quốc xử lý hành vi “độc lập” theo pháp luật, cảnh báo nghiêm khắc thế lực “Đài Loan độc lập” đang rình rập. “Luật chống ly khai” thực thi 15 năm qua đã cung cấp bảo đảm pháp quyền vững chắc cho việc giữ gìn hòa bình, ổn định eo biển Đài Loan, thúc đẩy phát triển quan hệ hai bờ. Thế lực chia rẽ “Đài Loan độc lập” ráo riết dựa vào thế lực bên ngoài, đi ngược trào lưu lịch sử, chỉ đẩy Đài Loan vào vực thẳm thảm họa, sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc. Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Viêt Nam và toàn thể các đơn vị hội viên kiên quyết ủng hộ thực thi “Luật chống ly khai”, kêu gọi toàn thể con em Trung Hoa trong và ngoài nước, trong đó có đồng bào Đài Loan cùng gánh vác trọng trách dân tộc, cùng thúc đẩy thống nhất đất nước, cùng thực hiện giấc mơ vĩ đại phục hưng dân tộc Trung Hoa.

Dưới đây là toàn văn bức thư ngỏ:

Bức thư ngỏ của Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam về ủng hộ thực thi “Luật chống ly khai”

Ngày 29/5/2020, buổi tọa đàm kỷ niệm 15 năm thực thi “Luật chống ly khai” đã diễn ra tại Bắc Kinh. Trong lúc tình hình eo biển Đài Loan phức tạp khó lường, triển vọng quan hệ hai bờ khiến mọi người lo lắng hiện nay, buổi tòa đàm đã phát đi tín hiệu rõ ràng và dứt khoát, thể hiện đầy đủ quyết tâm kiên định của Trung ương Đảng Trung Quốc xử lý hành vi “độc lập” theo pháp luật, cảnh báo nghiêm khắc thế lực “Đài Loan độc lập” đang rình rập.

 “Luật chống ly khai” dựa vào Hiến pháp, quán triệt phương châm chính sách lớn của Trung ương về công việc Đài Loan, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chế độ kiên trì “Một nước hai chế độ”, thúc đẩy hòa bình thống nhất đất nước, là điểm tựa quan trọng của trách nhiệm chính trị và yêu cầu sứ mệnh chống “độc lập”, thúc đẩy thống nhất đất nước, thể hiện nguyện vọng chung thực hiện thống nhất đất nước của con em Trung Hoa trong và ngoài nước. Bộ luật thực thi 15 năm qua đã cung cấp bảo đảm pháp quyền vững chắc cho việc giữ gìn hòa bình, ổn định eo biển Đài Loan, thúc đẩy phát triển quan hệ hai bờ.

Trên thế giới chỉ có một Trung Quốc, đại lục và Đài Loan đều thuộc một Trung Quôc. Dân tộc phục hưng, đất nước thông nhất là xu thế lớn, là điểm tựa của đại nghĩa, là mong mỏi của lòng dân. “Đài Loan độc lập” là đi ngược trào lưu lịch sử, không có lối thoát. “Luật chống ly khai” là kiếm sắc treo trên đầu thế lực chia rẽ “Đài Loan độc lập”, không cam kết từ bỏ sử dụng vũ lực, bảo lưu sự lựa chọn áp dụng phương thức phi hòa bình và các biện pháp cần thiết khác. Thế lực chia rẽ “Đài Loan độc lập” ráo riết dựa vào thế lực bên ngoài, đi ngược trào lưu lịch sử, chỉ đẩy Đài Loan vào vực thẳm thảm họa, sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc.

Tổ quốc tất phải thống nhất, Tổ quốc cũng tất nhiên sẽ thống nhất, đây là lời hiệu triệu đối với toàn thể con em Trung Hoa trong và ngoài nước. Hội Doanh nghiêp Trung Quốc tại Viêt Nam và toàn thể các đơn vị hội viên kiên quyết ủng hộ thực thi “Luật chống ly khai”, kêu gọi toàn thể con em Trung Hoa trong và ngoài nước, trong đó có đồng bào Đài Loan cùng gánh vác trọng trách dân tộc, cùng thúc đẩy thống nhất đất nước, cùng thực hiện giấc mơ vĩ đại phục hưng dân tộc Trung Hoa.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập