Mẫn Linh

Chủ nhiệm kiêm Tổng Biên tập cơ quan Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào: Sự chỉ trích vô cớ nhằm vào Trung Quốc của cá biệt nước khiến mọi người không thể chấp nhận

26-04-2020 15:40:31(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Chủ nhiệm kiêm Tổng Biên tập Báo Nhân dân, cơ quan Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Đuông-chịt Xa-vạt-bôn-mi (DouangChith Savatbounmy) cho biết, Trung Quốc luôn giữ công khai, minh bạch trong ứng phó dịch COVID-19, việc chính khách của cá biệt nước lợi dụng dịch bệnh bôi nhọ Trung Quốc khiến mọi người không thể chấp nhận.

Ông đánh giá cao Trung Quốc tích cực viện trợ vật tư phòng, chống dịch bệnh, chia sẻ kinh nghiệm Trung Quốc với các nước trên thế giới trong khi phòng, chống hiệu quả dịch bệnh trong nước, đã thể hiện đầy đủ đạo nghĩa quốc tế và tinh thần chủ nghĩa quốc tế cao cả của Trung Quốc.

Ông cho biết, không có nước nào có thể chỉ lo cho nước mình, phòng, chống dịch bệnh là trách nhiệm chung của các nước trên thế giới.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập