Vũ Minh

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào: Kiên định ủng hộ biệp pháp ứng phó dịch COVID-19 của Đảng và Chính phủ Trung Quốc

15-04-2020 15:08:14(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Xủn-thon Xay-nha-chắc cho biết, Trung Quốc giành được thành quả hài lòng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, không những đã bảo vệ an toàn tính mạnh của nhân dân Trung Quốc, mà còn đóng góp tích cực cho bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân thế giới. Đảng và Chính phủ Lào kiên định ủng hộ biệp pháp ứng phó dịch COVID-19 của Đảng và Chính phủ Trung Quốc.

Ngày 12/4, Nhóm chuyên gia y tế Trung Quốc viện trợ Lào phòng chống dịch COVID-19 đã hoàn thành công tác trong 2 tuần và lên đường về nước. Bà Xủn-thon Xay-nha-chắc cho biết, Đảng và Chính phủ Lào đánh giá và coi trọng cao kinh nghiệm tích lũy và thành quả to lớn trong công tác chống dịch COVID-19 của Chính phủ Trung Quốc, cũng đánh giá cao Trung Quốc cử nhóm chuyên gia y tế chống dịch và cung cấp viện trợ vật tư y tế cho Lào, giúp đỡ Lào chống dịch COVID-19.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập