La Thành

Nhà báo kỳ cựu Mi-an-ma: Trung Quốc thực hiện thoát nghèo cho toàn bộ người dân nghèo khó ở nông thôn vào năm 2020 sẽ là hành động vĩ đại chưa từng có

22-03-2020 15:16:14(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder___172.100.100.3_temp_9500033_1_9500033_1_1_4dba7c88-c3f4-4325-b656-9d672cb94d16

 Theo tin Đài chúng tôi: Năm 2020 là năm chót hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện và giành thắng lợi cuộc chiến công kiên thoát nghèo. Hiện nay, Trung Quốc đã thu được thành quả mang tính giai đoạn trong việc phòng chống dịch COVID-19. Về mặt công kiên thoát nghèo, Trung Quốc sẽ nộp bài thi như thế nào? Ông Pe De, Nhà báo kỳ cựu, Chủ biên “Nguyệt san anh em” Mi-an-ma cho rằng, Trung Quốc tất sẽ có thể áp dụng nhiều biện pháp, thực hiện đúng thời hạn mục tiêu vĩ đại thoát nghèo cho toàn bộ người dân nghèo khó ở nông thôn theo tiêu chuẩn hiện hành.

   Ông Pe De cho rằng, mặc dù cuộc chiến công kiên thoát nghèo của Trung Quốc sẽ chịu tác động bởi dịch bệnh, nhưng cuối cùng tất sẽ giành thắng lợi.

   Ông Pe De cho biết, việc thoát nghèo của Trung Quốc không chỉ là để người dân nghèo khó tăng thêm thu nhập, mà còn thay đổi căn bản cuộc sống của người dân, việc này không thể tách rời với bố cục toàn diện và có tầm nhìn xa của nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập