Hải Vân

In-đô-nê-xi-a mong doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết tại thị trường vốn của In-đô-nê-xi-a

09-01-2020 16:25:24(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_yinni

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Sàn Giao dịch chứng khoán In-đô-nê-xi-a tại Thủ đô Gia-các-ta tổ chức diễn đàn thương mại với chủ đề “Làm thế nào tận dụng thị trường vốn In-đô-nê-xi-a góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp Trung Quốc”. Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sàn Giao dịch chứng khoán In-đô-nê-xi-a cho biết, mong doanh nghiệp Trung Quốc có thể niêm yết tại thị trường vốn In-đô-nê-xi-a trong tương lai.

Ông cho biết, thị trường vốn In-đô-nê-xi-a năm 2019 cả thảy có 55 công ty niêm yết, đứng hàng đầu trong các nước Đông Nam Á. Những năm qua, Trung Quốc tiếp tục tăng cường đầu tư vào In-đô-nê-xi-a, xuất hiện xu thế phát triển tốt, ông mong doanh nghiệp Trung Quốc tham gia vào thị trường vốn của In-đô-nê-xi-a, tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước.

Chủ tịch Hội doanh nghiệp Trung Quốc tại In-đô-nê-xi-a, Giám đốc Ngân hàng Trung Quốc Trương Chi nhánh Gia-các-ta Triều Dương cho biết, thị trường cổ phiếu In-đô-nê-xi-a đã phát triển thành thị trường lớn thứ hai của Đông Nam Á, đối với doanh nghiệp Trung Quốc “đi ra nước ngoài”, thị trường vốn In-đô-nê-xi-a là một trong những kênh huy động vốn quan trọng.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập