Duy Hoa

Thông suốt đường hầm dài nhất toàn tuyến đường sắt Trung-Lào, hoàn thành sớm 7 tháng

28-12-2019 17:12:54(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 27/12, đường hầm số 2 tại thôn Sen, đường hầm dài nhất toàn tuyến đường sắt Trung-Lào do Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc nhận thầu xây dựng đã thông suốt tại tỉnh Luông Pha Băng, Lào, hoàn thành sớm 7 tháng so với kế hoạch. Điều này đánh dấu tuyến đường sắt Trung-Lào lại thực hiện sự đột phá quan trọng trong năm 2019, đặt nền móng vững chắc cho tuyến đường sắt Trung-Lào thực hiện thông xe vào cuối năm 2021.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập