Hải Vân

Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức họp báo về Hội nghị Trung ương 4 khóa 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc

16-12-2019 15:01:14(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_使馆

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 12/12, tại khách sạn Dawoo ở Hà Nội, Việt Nam, Tham tán hàm Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Doãn Hải Hồng tổ chức họp báo về Hội nghị toàn thể lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 (tức Hội nghị Trung ương 4). Tham tán Du Hải Vân, Chủ nhiệm phòng Chính trị và báo chí Chu Lâm và đại diện Bộ Thông tin-Truyền thông Việt Nam và các cơ quan truyền thông chính của Việt Nam như Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Thông tấn xã v.v, các cơ quan tham vấn chủ chốt Việt Nam trong đó có Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội, Học viện Ngoại giao, Viện Quan hệ quốc tế về quốc phòng của Bộ Quốc phòng, Viện Chiến lược phát triển của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hơn 50 người đã tham dự.

Bà Doãn Hải Hồng cho biết, thế giới ngày nay đang trong biến đổi trăm năm không gặp, Trung Quốc đang ở vào thời kỳ then chốt phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa, tình hình trong và ngoài nước phức tạp đan xen. Triệu tập Hội nghị Trung ương 4 khóa 19 trong bối cảnh này, nghiên cứu một số vấn đề quan trọng như kiên trì và hoàn thiện chế độ Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất nước có tính sáng tạo và ý nghĩa cột mốc.

Bà Doãn Hải Hồng cho biết, Hội nghị tập trung khái quát thế mạnh nổi bật của chế độ Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc và hệ thống quản lý đất nước, trình bày sâu sắc chế độ căn bản, chế độ cơ bản, chế độ quan trọng nâng đỡ chế độ Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, xác định rõ yêu cầu tổng thể, mục tiêu tổng thể và nhiệm vụ trọng tâm của việc kiên trì và hoàn thiện chế độ Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất nước, không những có ý nghĩa to lớn và sâu xa đối với Trung Quốc thực hiện “Hai mục tiêu phấn đấu 100 năm”, thúc đẩy cải cách mở cửa thời đại mới tiến lên phía trước, ứng phó rủi ro thách thức và giành quyền chủ động, mà còn cung cấp lựa chọn mới mẻ cho các nước đang phát triển đi lên hiện đại hóa, đóng góp trí tuệ Trung Quốc và phương án Trung Quốc cho nhân loại tìm tòi xây dựng chế độ xã hội tốt hơn.

Bà Doãn Hải Hồng cho biết, Trung Quốc và Việt Nam đều là nhà nước Xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, chế độ chính trị tương đồng, con đường phát triển gần giống nhau, Trung Quốc nguyện cùng Việt Nam tăng cường giao lưu kinh nghiệm quản lý đất nước.

Tham tán hàm Công sứ Doãn Hải Hồng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về chế độ kinh tế cơ bản Xã hội chủ nghĩa Trung Quốc, chính sách ngoại giao hoà bình v.v.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập