Vũ Minh

Người Phát ngôn Chính phủ Cam-pu-chia cho biết Trung Quốc chống khủng bố tại Tân Cương là công việc nội bộ, vấn đề nhân quyền không phải do nước khác phán định

13-12-2019 16:18:25(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều ngày 12/12, Người Phát ngôn Chính phủ Cam-pu-chia Phay Siphan cho biết, Trung Quốc chống khủng bố tại Tân Cương là công việc nội bộ của Trung Quốc, Dự luật nhân quyền liên quan Tân Cương của Hạ viện Mỹ không có giá trị, tình hình nhân quyền của một nước nào không phải do nước khác phán định.

Ông Phay Siphan đã xem phim tài liệu của Đài Truyền hình Quốc tế CGTN Trung Quốc được phát sóng trên đài truyền hình địa phương Cam-pu-chia. Ông cho biết, Hạ viện Mỹ thông qua “Dự luật nhân quyền Tân Cương” là hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, là hành động vu cáo Trung Quốc, mưu toan gây rối loạn ở Trung Quốc. Ý nghĩa chính trị của dự luật này lớn hơn ý nghĩa pháp luật. Đây là trò chính trị thường xuyên của Mỹ.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập