Vũ Minh

Học giả Việt Nam: Mong Hồng Công sớm khôi phục ổn định

09-12-2019 16:08:57(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 8/12, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam—Trung Quốc, Cố vấn cấp cao Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quốc tế Việt Nam Nguyễn Vinh Quang cho biết, tình hình Hồng Công không ổn định không những không lợi đối với người dân Hồng Công, mà còn gây ảnh hưởng tới các nước liên quan trong đó có Việt Nam, mong Hồng Công sớm khôi phục ổn định.

Ông Nguyễn Vinh Quang cho biết, Hồng Công là một phần lãnh thổ của Trung Quốc, vấn đề Hồng Công là công việc nội bộ của Trung Quốc, chúng tôi không ủng hộ hành động can thiệp vào công việc nội bộ Trung Quốc. Ông nhấn mạnh tôn trọng “Một nước hai chế độ” của Trung Quốc, tôn trọng “Luật Cơ bản Đặc khu hành chính Hồng Công”, cũng tôn trọng nguyện vọng của người dân Hồng Công, đúng như Trung Quốc nêu ra chế độ “Người Hồng Công quản lý Hồng Công”.

Ông Nguyễn Vinh Quang cho rằng, các biện pháp áp dụng của Trung Quốc như tạm dừng phê duyệt tàu chiến Mỹ vào Hồng Công và trừng phạt “Quỹ dân chủ Quốc gia Mỹ”, là những quyết định được đưa ra theo nhu cầu bản thân của chính phủ Trung Quốc.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập