Hạ Vi

Hội nghị cấp cao Hàn Quốc-ASEAN ra tuyên bố chung phản đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch dưới mọi hình thức

27-11-2019 14:21:28(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_hanguo

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 26/11, Hội nghị cấp cao Hàn Quốc-ASEAN đang diễn ra tại Busan, Hàn Quốc ra “Tuyên bố chung Hàn Quốc và ASEAN về xây dựng quan hệ đối tác hòa bình phồn vinh”. Tuyên bố chỉ rõ, Hàn Quốc và ASEAN sẽ tiếp tục sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược, lấy tầm nhìn ASEAN vì một “cộng đồng đoàn kết, hòa bình, ổn định” làm mục tiêu chung, xây dựng cộng đồng hòa bình và phồn vinh, lấy con người làm trung tâm, thực hiện hòa bình và ổn định vĩnh cửu trong khu vực, thúc đẩy giao lưu hàng hóa và dịch vụ càng thêm tự do.

图片默认标题_fororder_hanguo1

 Tuyên bố tái khẳng định, phản đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch dưới mọi hình thức, cam kết ủng hộ thương mại và đầu tư, thúc đẩy phát triển và phồn vinh trong khu vực, tiếp tục thu hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực.

图片默认标题_fororder_hanguo2

图片默认标题_fororder_hanguo3

图片默认标题_fororder_hanguo4

图片默认标题_fororder_hanguo5

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập