Duy Hoa

Sản lượng thuốc phiện Mi-an-ma năm 2018 giảm 5,45%

30-10-2019 14:47:15(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_缅甸罂粟

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Bộ Nội vụ Mi-an-ma công bố thông tin cho biết, năm tài khóa 2017-2018, diện tích trồng cây thuốc phiện toàn quốc Mi-an-ma giảm 9%, sản lượng thuốc phiện giảm 5,45%.

Theo số liệu do Bộ Nội vụ Mi-an-ma công bố mới nhất, năm 2017, diện tích trồng cây thuốc phiện ở Mi-an-ma là 41.000 héc-ta, sản lượng thuốc phiện là 550 tấn. Năm 2018, diện tích trồng cây thuốc phiện là 37.300 héc-ta, sản lượng thuốc phiện là 520 tấn. Diện tích trồng cây thuốc phiện giảm 9%, sản lượng thuốc phiện giảm 5,45%. Khu vực trồng cây thuốc phiện nhiều nhất ở Mi-an-ma là bang Shan và bang Kachin, ở bang Chin và bang Kayah cũng trồng với số lượng ít. Kể từ năm 2014, diện tích trồng cây thuốc phiện ở Mi-an-ma bắt đầu giảm dần.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập